Arriccio

Tweede stuclaag, opgebracht na de eerste egaliserende laag op de kale muur (de rinzaffo). Deze mortel is alleen uit kalk en zand samengesteld. Het zand is wat minder grof dan bij de rinzaffo.
Sommige frescoschilders voegen baksteengruis toe, waardoor de stuc wat roodachtig van kleur kan zijn. Baksteengruis zorgt ervoor dat de muur makkelijker water opneemt en dat langzaam weer afgeeft. Dit is van wezenlijk belang voor de frescoschilder.