In Italië en in Oost Europa zie je soms fresco’s op buitenmuren. Dit kan op beschutte plaatsen waar tevens minder luchtvervuiling is (b.v. in de bergen) én als de te beschilderen muur is afgeschermd tegen slagregen. In Nederland kan een fresco beschermd worden voor invloeden van buiten, door er een mengsel op basis van was op aan te brengen. Het nadeel hiervan is dat het fresco enigzins aan kleur inboet.

Afspraak maken

Afspraak maken